bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 148 verš 6

A utvrdil je na věčné věky, uložil cíle, z nichž by nevykračovaly.