bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 148 verš 7

Chvalte Hospodina tvorové zemští, velrybové a všecky propasti,