bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 148 verš 8

Oheň a krupobití, sníh i pára, vítr bouřlivý, vykonávající rozkaz jeho,