bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 148 verš 9

I hory a všickni pahrbkové, stromoví ovoce nesoucí, i všickni cedrové,