bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 15 verš 2

Ten, kdož chodí v upřímnosti, a činí spravedlnost, a mluví pravdu z srdce svého.