bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 15 verš 3

Kdož neutrhá jazykem svým, bližnímu svému nečiní zlého, a potupy neuvodí na bližního svého.