bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 15 verš 5

Kdož peněz svých nedává na lichvu, a daru proti nevinnému nebéře. Kdož tyto věci činí, nepohneť se na věky.