bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 150 verš 2

Chvalte jej ze všelijaké moci jeho, chvalte jej podlé veliké důstojnosti jeho.