bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 150 verš 5

Chvalte jej na cymbály hlasité, chvalte jej na cymbály zvučné.