bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 150 verš 6

Všeliký duch chval Hospodina. Halelujah.