bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 16 verš 11

Známou učiníš mi cestu života; sytost hojného veselí jest před oblíčejem tvým, a dokonalé utěšení po pravici tvé až na věky.