bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 16 verš 3

Ale svatým, kteříž jsou na zemi, a znamenitým, v nichž všecka líbost má.