bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 16 verš 5

Hospodin jest částka dílu mého a kalicha mého; ty zdržuješ los můj.