bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 16 verš 6

Provazcové padli mi na místech veselých, a dědictví rozkošné dostalo se mi.