bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 16 verš 9

Z té příčiny rozveselilo se srdce mé, a zplésala sláva má, ano i tělo mé v bezpečnosti přebývati bude.