bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 17 verš 11

Jižť i kroky naše předstihají, oči své obrácené mají, aby nás porazili na zem.