bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 17 verš 12

Každý z nich podoben jest lvu žádostivému loupeže, a lvíčeti sedícímu v skrýši.