bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 17 verš 5

Zdržuj kroky mé na cestách svých, aby se neuchylovaly nohy mé.