bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 17 verš 7

Prokaž milosrdenství svá, naději majících ochránce před těmi, kteříž povstávají proti pravici tvé.