bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 17 verš 9

Od tváři bezbožných těch, kteříž mne hubí, od nepřátel mých úhlavních obkličujících mne,