bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 19 verš 10

Bázeň Hospodinova čistá, zůstávající na věky, soudové Hospodinovi praví, a k tomu i spravedliví.