bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 19 verš 8

Zákon Hospodinův jest dokonalý, očerstvující duši, Hospodinovo svědectví pravé, moudrost dávající neumělým.