bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 2 verš 1

Proč se bouří národové, a lidé daremné věci přemyšlují?