bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 2 verš 2

Sstupují se králové zemští, a knížata se spolu radí proti Hospodinu, a proti pomazanému jeho,