bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 2 verš 4

Ale ten, jenž přebývá v nebesích, směje se, Pán posmívá se jim.