bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 20 verš 1

Přednímu zpěváku, žalm Davidův.