bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 20 verš 10

Hospodine, zachovávejž nás, i král ať slyší nás, když k němu volati budeme.