bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 20 verš 3

Sešliž tobě pomoc z svatyně, a z Siona utvrzuj tě.