bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 20 verš 8

Tito v vozích, jiní v koních doufají, ale my jméno Hospodina Boha našeho sobě připomínáme.