bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 20 verš 9

A protož oni sehnuti jsou, a padli, ale my povstali jsme, a zmužile stojíme.