bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 23 verš 1

Žalm Davidův. Hospodin jest můj pastýř, nebudu míti nedostatku.