bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 23 verš 3

Duši mou očerstvuje, vodí mne po stezkách spravedlnosti pro jméno své.