bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 25 verš 1

Žalm Davidův. K toběť, Hospodine, duše své pozdvihuji.