bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 25 verš 22

Vykup, ó Bože, Izraele ze všelijakých úzkostí jeho.