bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 25 verš 4

Cesty své, Hospodine, uveď mi v známost, a stezkám svým vyuč mne.