bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 26 verš 10

V jejichž rukou jest nešlechetnost, a pravice jejich vzátků plná.