bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 26 verš 12

Noha má stojí na rovině, v shromážděních svatých dobrořečiti budu Hospodinu.