bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 26 verš 4

S lidmi marnými nesedám, a s pokrytci v spolek nevcházím.