bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 26 verš 7

Abych tě hlasitě chválil, a vypravoval všecky divné skutky tvé.