bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 26 verš 8

Hospodine, jáť miluji obydlí domu tvého, a místo příbytku slávy tvé.