bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 26 verš 9

Nezahrnujž s hříšnými duše mé, a s lidmi vražedlnými života mého,