bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 27 verš 1

Davidův. Hospodin světlo mé a spasení mé, kohož se budu báti? Hospodin síla života mého, kohož se budu strašiti?