bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 27 verš 10

Ačkoli otec můj a matka má mne opustili, Hospodin však mne k sobě přivine.