bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 27 verš 12

Nevydávejž mne líbosti protivníků mých, neboť by ostáli proti mně svědkové lživí, i ten, jenž dýše ukrutností.