bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 27 verš 14

Očekávejž na Hospodina, posilň se, a onť posilní srdce tvého; protož očekávej na Hospodina.