bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 27 verš 2

Útok učinivše na mne zlostníci, k sežrání těla mého, protivníci moji a nepřátelé moji, sami se potkli a padli.