bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 27 verš 8

O tobě přemýšlí srdce mé, že velíš, řka: Hledejte tváři mé, a protož tváři tvé, Hospodine, hledati budu.