bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 28 verš 6

Požehnaný Hospodin, nebo vyslyšel hlas pokorných modliteb mých.