bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 28 verš 8

Hospodin jest síla svých, a síla hojného spasení pomazaného svého on jest.