bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 29 verš 1

Žalm Davidův. Vzdejte Hospodinu, velikomocní, vzdejte Hospodinu čest a sílu.